Projektowanie Aplikacji z wykorzystaniem Oracle Application Express

Oracle Application Express to darmowe środowisko do szybkiego tworzenia wydajnych aplikacji internetowych. Oparte jest o bazę danych Oracle, w tym Oracle XE.

W pełni autorski kurs rozpoczynający się od podstaw przedstawiających środowisko i jego komponenty, a kończy się na zaawansowanych zagadnieniach.

Wymagana podstawowa znajomość SQL. Znajomość PL/SQL pomocna.

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykład wprowadzający i zestaw ćwiczeń.

Wykład ilustrowany jest slajdami.

Ćwiczenia mają charakter tutorialu do samodzielnego wykonania.

Lista tematów 5.1

 1. Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX

 2. Podstawy narzędzia App Builder

 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

 4. Budowa prostych formularzy

 5. Integracja stron aplikacji, przyciski

 6. Interaktywne gridy, strony master-detail

 7. Listy wartości, obiekty nawigacji

 8. Elementy stron, typy kolumn, przyciski

 9. Regiony, kalendarze, drzewa, wykresy, mapy, selektor regionów

 10. Strony

 11. Przetwarzanie, obliczenia, walidacje, akcje dynamiczne

 12. Nawigacja, wygląd

 13. Praca grupowa, testowanie aplikacji

 14. Bezpieczeństwo

 15. Wdrażanie aplikacji, wielojęzyczność

Lista tematów 4.2

 1. Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX

 2. Podstawy narzędzia Application Builder

 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

 4. Budowa prostych formularzy

 5. Integracja stron aplikacji

 6. Formularze tabelaryczne, obiekty nawigacji

 7. Formularze master-detail

 8. Listy wartości, elementy i przyciski

 9. Strony, regiony, listy nawigacyjne

 10. Drzewa, wykresy, Region Display Selector

 11. Obrazy, mapy

 12. Akcje dynamiczne i wtyczki

 13. Usługi sieciowe, budowa i wykorzystanie

 14. Motywy, szablony, wygląd

 15. Praca grupowa

 16. Debugowanie

 17. Migracja aplikacji i instalacja

 18. Aplikacje typu Websheet

 19. Bezpieczeństwo

 20. APEX Listener

 21. Wykorzystanie JavaScript i JQuery

')