Zaawansowane Systemy Baz Danych

W opracowaniu Gartnera z roku 2013 dotyczącym przyszłych strategicznych trendów technologicznych wskazane zostały Big Data. Gartner zauważa, że typy danych przestają być tradycyjne. Największe źródła danych w sieci Web mają postać grafów: społecznych, mobilnych, zainteresowań.

Kurs Zaawansowanych Systemów Baz Danych adresuje właśnie te zagadnienia, które związane są z przetwarzaniem danych o typach nietradycyjnych (nierelacyjnych). Omawiane jest przetwarzanie danych strumieniowych, bazy danych grafowe, obiektowe, obiektowo-relacyjne.

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje serie wykładów wprowadzających i odpowiadającą im serie zestawów ćwiczeń.

Wykład ilustrowany jest slajdami.

Ćwiczenia mają charakter zadań do samodzielnego wykonania.

Reguły zaliczenia dla studentów studiów dziennych 2015 sem. letni dostępne są tutaj

Lista tematów