• Technologie XML

  Niklaus Wirth na konferencji "Software Pioniere Konferenz" w Bonn w roku 2001 powiedział, że gdyby jeszcze raz miał opracować język programowania, to na pewno w jego nazwie byłaby litera X. I coś w tym zapewne jest. XML to jeden z najbardziej popularnych formatów reprezentacji danych. Praktycznie nie ma dziedziny gdzie dokumenty XML nie byłyby wykorzystywane.

  Kurs omawia szereg standardów związanych z przetwarzaniem formatu XML, aby ostatecznie dotrzeć do baz danych dokumentów XML i zagadnień z nimi związanych.

 • Multimedialne Bazy Danych

  Przetwarzanie danych przestrzennych lub danych pełno-tekstowych nie kojarzy się w sposób naturalny z przetwarzaniem danych multimedialnych. Niemniej to właśnie te zagadnienia zostały objęte swego czasu przez specyfikację SQL/MM, dookoła której skoncentrowany jest ten kurs.

 • Zaawansowane Systemy BD

  W opracowaniu Gartnera z roku 2013 dotyczącym przyszłych strategicznych trendów technologicznych wskazane zostały Big Data. Gartner zauważa, że typy danych przestają być tradycyjne. Największe źródła danych w sieci Web mają postać grafów: społecznych, mobilnych, zainteresowań.

  Kurs Zaawansowanych Systemów Baz Danych adresuje właśnie te zagadnienia, które związane są z przetwarzaniem danych o typach nietradycyjnych (nierelacyjnych). Omawiane jest przetwarzanie danych strumieniowych, bazy danych grafowe, obiektowe, obiektowo-relacyjne.

 • Aplikacje Mobilne

  Android to system operacyjny przeznaczony głównie dla systemów mobilnych, ale nie tylko. Od 2010 roku uważany za najbardziej popularny wśród systemów tej klasy.

  W pełni autorski kurs. Rozpoczyna się od podstaw - omówienia szczegółów architektury systemu Android i budowy aplikacji. W kolejnych etapach omawia charakterystykę poszczególnych komponentów wchodzących w skład aplikacji, przestawia przykłady użycia. W pełni funkcjonalne przykłady ilustrują każde z omawianych zagadnień.

  Wymagana podstawowa znajomość języka programowania Java.