Systemy Baz Danych II

Struktura kursu

Kurs składa się z wykładów przedstawiających zagadnienia z Systemów Baz Danych i ich administracji oraz projektu/laboratorium, które skupia się na podstawach języka PLpgSQL, będącym proceduralnym rozszerzeniem języka SQL.

Informacje wprowadzające dla studentów dziennych kierunku Informatyka PWSZ Gniezno - dostępne są tutaj.

Lista tematów

Systemy Baz Danych II - projekt - zaliczenie

Przydatne skrypty i instrukcje

Dodatek - transakcje