Multimedialne Bazy Danych

Przetwarzanie danych przestrzennych lub danych pełno-tekstowych nie kojarzy się w sposób naturalny z przetwarzaniem danych multimedialnych. Niemniej to właśnie te zagadnienia zostały objęte swego czasu przez specyfikację SQL/MM, dookoła której skoncentrowany jest ten kurs.

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykład wprowadzający i zestaw ćwiczeń.

Wykład ilustrowany jest slajdami.

Ćwiczenia mają charakter zadań do samodzielnego wykonania.

Lista tematów

Przydatne oprogramowanie / zbiory danych

 • gvSIG

  gvSIG is a tool oriented to manage geographic information. It is characterized by a user-friendly interface, with a quick access to the most usual raster and vector formats. In the same view it includes local as well as remote data through a WMS, WCS or WFS source.

  Przydatne do wizualizacji danych przestrzennych

 • SQLDeveloper + GeoRaptor

  The purpose of GeoRaptor project is to extend Oracle SQL Developer with additional functionality for database administrators or developers working with Oracle Spatial data.

  Przydatne do wizualizacji danych przestrzennych

 • Natural Earth

  Natural Earth is a public domain map dataset available at 1:10m, 1:50m, and 1:110 million scales. Featuring tightly integrated vector and raster data, with Natural Earth you can make a variety of visually pleasing, well-crafted maps with cartography or GIS software.

  Przydatne do nauki przetwarzania danych przestrzennych i nie tylko