Technologie XML

Niklaus Wirth na konferencji "Software Pioniere Konferenz" w Bonn w roku 2001 powiedział, że gdyby jeszcze raz miał opracować język programowania, to na pewno w jego nazwie byłaby litera X. I coś w tym zapewne jest. XML to jeden z najbardziej popularnych formatów reprezentacji danych. Praktycznie nie ma dziedziny gdzie dokumenty XML nie byłyby wykorzystywane.

Kurs omawia szereg standardów związanych z przetwarzaniem formatu XML, aby ostatecznie dotrzeć do baz danych dokumentów XML i zagadnień z nimi związanych.

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykład wprowadzający i zestaw ćwiczeń.

Wykład ilustrowany jest slajdami.

Ćwiczenia mają charakter zadań do samodzielnego wykonania.

Informacje wprowadzające i reguły zaliczenia przedmiotu - semestr letni 2016 studia dzienne - Slajdy

Lista tematów

Karta ECTS

Karta ECTS dla studentów studiów dziennych i zaocznych Politechniki Poznańskiej opisuje następujące zagadnienia:
wymagania wstępne, cel przedmiotu, zakładane efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia (sposoby zaliczenia laboratorium i wykładu), treści programowe (plan zajęć), metody dydaktyczne, literaturę podstawową i uzupełniającą, bilans czasu pracy.

Przydatne oprogramowanie

 1. XML Copy Editor

  XML Copy Editor is free software released under the GNU General Public License. It is available in Catalan, Chinese (simplified and traditional), Dutch, English, French, German, Italian, Slovak, Swedish and Ukrainian. There are Linux packages for Arch, Fedora, Gentoo, Slackware and Ubuntu. A WinPenPack portable version is also available.

  Przydatne do nauki: ~XPath~, DTD, XSL, Schematów XML

 2. eXist

  eXist-db is an open source database management system entirely built on XML technology. It stores XML data according to the XML data model and features efficient, index-based XQuery processing.

  Przydatne do nauki: XPath, Baz Danych Dokumentów XML, XQuery, XQuery Update Extensions

Literatura

Nie biorę odpowiedzialności za nietrafione zakupy
 1. XML na poważnie
  Autorzy: Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda
  Wydawnictwo: Helion, 2002
 2. Beginning XML, 4th Edition
  Autorzy: David Hunter, Jeff Rafter, Joe Fawcett, Eric van der Vlist, Danny Ayers
  Wydawnictwo: Wrox, 2007
 3. XML dla każdego (org: Teach Yourself XML in 21 Days)
  Autorzy: Simon North, Paul Hermans; tł. Tomasz Żmijewski
  Wydawnictwo: Helion, 2000
 4. Wszystko o XML Schema (org: Definitive XML Schema)
  Autorzy: Priscilla Walmsley; tł. Szymon Zioło
  Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008
 5. XSLT : vademecum profesjonalisty (org: Inside XSLT)
  Autorzy: Steven Holzner; tł. Tomasz Żmijewski, Robert Riger
  Wydawnictwo: Helion, 2002
 6. Data on the Web, S. Abiteboul, Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu, Morgan Kaufmann Pub, 1999
 7. XML Data Management, A. B. Chaudhri, A. Rashid, R. Zicari, Addison-Wesley, 2003
 8. XQuery, Priscilla Walmsley, O'Reilly, 2007
 9. XSLT, Doug Tidwell, O'Reilly, 2008
 10. Namespaces in XML 1.0 - http://www.w3.org/TR/xml-names/, 2006
 11. XML Schema - http://www.w3.org/XML/Schema, 2004
 12. SQL/XML is Making Good Progress, A. Eisenberg, J.Melton, ACM SIGMOD Record Vol. 31, No. 2., 2002
 13. Database Languages - SQL - Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML), 2006
 14. XQuery - http://www.w3.org/XML/Query/, 2007
 15. XQuery Update Extension - http://www.w3.org/TR/xquery-update-10-requirements/, 2007