Menu Zamknij

Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

Harmonogram

Dzień 1

 • Big Data Stream Processing – wprowadzenie
 • Apache Kafka jako broker wiadomości

Dzień 2

 • Spark Streaming
 • Spark Structured Streaming
 • Kafka Streams

Dzień 3

 • Wprowadzenie do Apache Flink
 • Projekt finałowy

Wprowadzenie

Przetwarzanie strumieni danych (stream data processing) z roku na rok zyskuje na znaczeniu w szczególności w przypadku rozwiązań Big Data. Jest ono wymagane w wielu uznanych architekturach, oferuje możliwości, które nie sposób osiągnąć przy tradycyjnym/wsadowym przetwarzaniu danych.

Kurs Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data wprowadza uczestników w świat mechanizmów przetwarzania strumieni danych oraz najważniejszych narzędzi Big Data, które taki typ przetwarzania udostępniają.

Zakres szkolenia obejmuje: podstawy platformy Kafka jako brokera wiadomości, Spark Streaming, Spark Structured Streaming, Kafka Streaming, a także wprowadzenie do platformy Flink.

Innymi słowy, szkolenie zawiera wprowadzenie do przetwarzania strumieni danych w środowiskach Big Data oraz przegląd najważniejszych rozwiązań począwszy od najprostszych, aż po najbardziej skomplikowane.

Szkolenie prowadzone we współpracy z firmą Sages.

Podstawowe cele szkolenia

 • Zrozumienie najważniejszych mechanizmów przetwarzania strumieni danych
 • Poznanie najważniejszych narzędzi przetwarzania strumieni danych Big Data wraz z ich możliwościami oraz specyfiką, która je wyróżnia.
 • Implementacja szeregu praktycznych procesów przetwarzających strumienie danych

Główne zalety

 • Jedno z niewielu szkoleń na rynku adresujących tematykę przetwarzania strumieni danych, dokonując kompleksowego przeglądu jej mechanizmów i narzędzi
 • Kurs przechodzi od najbardziej podstawowych zagadnień do najbardziej złożonych co pozwala opanować skomplikowany świat przetwarzania strumieni danych
 • Narzędzia Apache są możliwe do uruchomienia w rozwiązaniach lokalnych (on-premise), ale także dostępne są na platformach chmurowych
 • Praktyka przed teorią – wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności – w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami – wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Dla kogo?

 • Twórcy rozwiązań Big Data, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze strumieniami danych
 • Programiści chcący poznać mechanizmy i narzędzia przetwarzania strumieni danych w systemach Big Data
 • Projektanci systemów Big Data, którzy rozpoczynają projekty przetwarzające strumienie danych i muszą dokonać wyboru odpowiednich narzędzi, lub zaktualizować wiedzę na ich temat

Wymagania

Struktura Kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykładowy materiał wprowadzający i zestaw ćwiczeń/zadań/tutoriali, który w praktyczny sposób pozwala zaznajomić się z przedstawianym tematem.

Materiał wykładowy ilustrowany jest slajdami z dużą liczbą przykładów.

Materiał praktyczny ma charakter zadań/warsztatów/tutoriali do samodzielnego wykonania.

Lista Tematów

Dzień 1

 1. Big Data Stream Processing – wprowadzenie
 2. Apache Kafka jako broker wiadomości

Dzień 2

 1. Spark Streaming
 2. Spark Structured Streaming
 3. Kafka Streams

Dzień 3

 1. Wprowadzenie do Apache Flink
 1. Projekt finałowy