Menu Zamknij

Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala

Harmonogram

Dzień 1

 • Scala
 • Spark – wprowadzenie
 • Spark – RDD (Spark Core)

Dzień 2

 • Spark – DataFrames (Spark SQL)
 • Spark – Dataset (Spark SQL)
 • Spark – Delta Lake

Dzień 3

 • Spark – projekt
  • projektowanie hurtowni danych
  • implementacja procesów ETL
  • interaktywna analiza danych
 • Spark – ML

Wprowadzenie

Apache Spark określany jest mianem standardu de-facto przetwarzania Big Data.
Jego popularność, występowanie praktycznie w ramach każdej z platform chmurowych, w środowiskach on-premise, API dla języków Scala, Java, ale także Python i R w pełni uzasadnia to twierdzenie.

Szkolenie Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala prezentuje praktyczne wykorzystanie platformy Apache Spark w kontekście przetwarzania Big Data.

Szkolenie prowadzone we współpracy z firmą Sages.

Podstawowe cele szkolenia

 • Zapoznanie z platformą Spark oraz jej API w języku Scala
 • Pokazanie metod analizy dużej ilości danych

Główne jego zalety

 • Kompleksowe wprowadzenie do platformy Spark – po zakończonym szkoleniu znasz możliwości i zakres funkcjonalności Sparka.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów oraz praktyk związanych z analizą dużej ilości danych
 • Praktyka przed teorią – nie tylko wiesz jak, ale także dlaczego

Dla kogo?

 • Programiści i analitycy, którzy znają podstawy Big Data oraz hurtowni danych i chcą rozpocząć przygodę z
  wykorzystaniem platformy Spark oraz językiem Scala

Wymagania

 • Dobra znajomość: języka SQL, relacyjnego modelu danych oraz hurtowni danych
 • Podstawowa znajomość obiektowych języków programowania np.: Java, Python lub Scala
 • Znajomość zagadnień Big Data, platformy Hadoop oraz powiązanych z nią narzędzi
 • Zalecany jest wcześniejszy udział w szkoleniu: Big Data i platforma Hadoop – wprowadzenie

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykładowy materiał wprowadzający i zestaw ćwiczeń/zadań/tutoriali,
który w praktyczny sposób pozwala zaznajomić się z przedstawianym tematem.

Materiał wykładowy ilustrowany jest slajdami z dużą liczbą przykładów.

Materiał praktyczny ma charakter zadań/warsztatów/tutoriali do samodzielnego wykonania.

Lista tematów

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
 2. Scala
 3. Spark – Wprowadzenie
 4. Spark – RDD (Spark Core)

Dzień 2

 1. Spark SQL – DataFrame
 2. Spark SQL – Dataset
 3. Spark – Delta Lake

Dzień 3

 1. Spark SQL – projekt
 2. Spark – ML