Menu Zamknij

XQuery

Harmonogram

Dzień 1

 • Standard XML
 • DTD
 • Przestrzenie nazw XML
 • XPath
 • XQuery – część 1

Dzień 2

 • XQuery – część 2
 • XQuery – Oxygen – dodatek

XQuery

Format XML jako format danych, mimo iż wypierany przez format JSON, nadal jest bardzo popularny, w szczególności kiedy poszczególne elementy posiadają różne sposoby interpretacji, różne znacznie – pochodzą z różnych przestrzeni nazw.

Dokumenty XML przechowujemy w systemach plików, w dedykowanych do tego celu bazach danych (nXMLDB) czy też relacyjnych bazach danych. W każdym z tych przypadków pojawia się potrzeba nie tylko przechowywania tych dokumentów ale także ich przetwarzania.

Przetwarzanie dokumentów XML może mieć różną postać. Można go realizować proceduralnie za pomocą API takich jako DOM czy SAX. Można wykorzystać do tego celu także podejście deklaratywne takie jak arkusze XSL. Jednak jeśli dokumentów jest wiele, a podejście deklaratywne (analogiczne do SQL) jest priorytetem, wówczas XQuery jest jedynym właściwym wyborem.

Z XQuery możemy korzystać w bazach danych dokumentów XML (nXMLDB), ale nie tylko. Relacyjne bazy danych implementujące rozdział 14 standardu SQL (SQL/XML) również go wspierają. Wiele edytorów dokumentów XML także daje takie możliwości a biblioteki udostępniające API pozwalające korzystać z XQuery są dostępne dla prawie każdego języka programowania.

Kurs ten jest poświęcony językowi zapytań XQuery i możliwościom przetwarzania dokumentów XML jakie on daje.

Struktura Kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykład wprowadzający i ewentualny warsztat składający się z szeregu zadań.

Wykład ilustrowany jest slajdami.

Warsztaty mają charakter zadań do samodzielnego wykonania.

Lista Tematów

Dzień 1

 1. Standard XML
 2. DTD
 3. Przestrzenie Nazw XML
 4. XPath
 5. XQuery – część 1

Dzień 2

 1. XQuery – Update Facility
 2. XQuery – część 2
 3. XQuery – Oxygen – dodatek