Menu Zamknij

Apache Spark dla kursu Data Science PRO + AI

Harmonogram

Dzień 1

 • Big Data – wprowadzenie
 • Spark – wprowadzenie
 • Spark SQL (DataFrames)

Dzień 2

 • Spark Core (RDD)
 • Spark ML

Wprowadzenie

Apache Spark określany jest mianem standardu de-facto przetwarzania Big Data.
Jego popularność, występowanie praktycznie w ramach każdej z platform chmurowych, w środowiskach on-premise, API dla języków Scala, Java, ale także Python i R oraz przede wszystkim zakres dostarczanej funkcjonalności pełni uzasadnia to twierdzenie.

Jeszcze niedawno dokumentacja Apache Spark przykładowe fragmenty kodu w ramach dostarczanych API prezentowała w kolejności: Scala, Java, Python R.
Od wersji 3.5.0 ta kolejność jest już inna: Python, Scala, Java, R. Popularność języka Python robi swoje, znaczenie dla świata Data Science to jeszcze potęguje.

Materiały dostępne w ramach kursu Data Science PRO + AI

Podstawowe cele szkolenia

 • Zapoznanie z platformą Spark oraz jej API dla języka Python
 • Wykorzystanie Apache Spark w różnych przypadkach analizy dużej ilości danych

Główne jego zalety

 • Kompleksowe wprowadzenie do platformy Spark – po zakończonym szkoleniu znasz możliwości i zakres funkcjonalności Sparka.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów oraz praktyk związanych z analizą dużej ilości danych
 • Praktyka przed teorią – nie tylko wiesz jak, ale także dlaczego

Wymagania

 • Dobra znajomość: języka SQL, relacyjnego modelu danych oraz hurtowni danych
 • Podstawowa znajomość języka programowania Python

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na tematy. Każdy z tematów obejmuje wykładowy materiał wprowadzający i zestaw ćwiczeń/zadań/tutoriali, który w praktyczny sposób pozwala zaznajomić się z przedstawianym tematem.

Materiał wykładowy ilustrowany jest slajdami z dużą liczbą przykładów.

Materiał praktyczny ma charakter zadań/warsztatów/tutoriali do samodzielnego wykonania.

Lista tematów

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
 2. Spark – Wprowadzenie
 3. Spark SQL (DataFrame)

Dzień 2

 1. Spark Core (RDD)
 2. Spark – ML

Dodatek

 1. Spark Structured Streaming
 2. Dodatkowy warsztat DataFrame