Krzysztof Jankiewicz

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, zatrudniony obecnie na stanowisku adiunkta, członek Rady Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, a także firmami szkoleniowymi.

Zainteresowania naukowe obejmują systemy baz danych, hurtownie danych, szeroko rozumiane przetwarzanie danych, w tym danych relacyjnych, semistrukturalnych, grafowych, strumieniowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu systemów baz danych, przetwarzania danych przestrzennych i multimedialnych, technologii XML, nowoczesnych systemów przetwarzania danych, projektowania aplikacji mobilnych.